PosBibFullnameGenderClassClubRaceTotalTm
1 684 James Horrex M U15 Thames Valley H 3k 11:06.502
2 699 Richard OGrady M U17 3k 11:08.256
3 655 Chad Barrett M U17 3k 12:18.630
4 685 Thomas Horrex M U13 Thames Valley H 3k 13:03.634
5 698 Sarah OGrady F U20 3k 13:06.160
6 692 Milo Kremer M U15 3k 13:13.507
7 694 Marianne Nolan F V35 3k 13:28.068
8 652 Alessandro Ferrari M U15 3k 13:51.813
9 677 Markus Boual M U13 3k 13:53.834
10 686 Rose Milne F V50 3k 13:54.860
11 658 Andy Croft M V45 3k 14:20.912
12 676 Gerhard Weiss M V40 3k 14:28.563
13 683 Murray Horrex M V50 3k 15:02.852
14 669 Samuel Beadle M U13 3k 15:10.574
15 705 William Jones M U13 3k 15:29.780
16 706 Nikki Jones F V40 3k 15:30.043
17 693 Olu George M V40 3k 15:36.455
18 680 Imogen Pilling F U13 3k 15:46.467
19 704 Molly Jones F U13 3k 15:46.524
20 687 Caitlin Horrex F U17 3k 16:09.517
21 668 Thomas Beadle M U13 3k 16:09.520
22 667 Kathryn Beadle F V45 3k 16:11.372
23 657 George Carey M U13 3k 16:16.817
24 650 Lucy Winterbottom F U15 3k 17:00.004
25 696 Rhia Docherty F Sen 3k 17:15.476
26 678 Mandeep Weiss F U13 3k 17:27.780
27 656 Sinead Carey F U13 3k 17:38.701
28 651 Adam Winterbottom M U13 3k 17:52.802
29 665 Paul Arnold M Sen Brighton & Hove 3k 18:14.509
30 679 Anil Weiss M U13 3k 18:28.667
31 675 Parmy Boual F V40 Orion Harriers 3k 18:29.483
32 666 Sally Watson F V45 3k 19:01.420
33 681 Sasha Pilling F U13 3k 19:16.147
34 682 Dominique Pilling F V40 3k 19:21.804
35 697 Laura OGrady F V55 3k 19:37.646
36 700 Paul OGrady M V65 3k 19:38.200
37 695 Sandra Schweder F V35 3k 19:43.287
38 672 Sacha Pakkiri M V40 Franglish 3k 19:45.762
39 673 Gagan Atwal F Sen 3k 21:00.350
40 662 Josie Jackson F U13 3k 21:13.064
41 674 Gervase Hood M V55 3k 21:13.392
42 659 Giovanna Cicciotti F V60 3k 21:36.281
43 688 Alison Sawyer F V60 3k 21:53.768
44 670 Lorna Pakkiri F Sen Franglish 3k 23:28.186
45 671 Varuni Gunaratne F Sen Franglish 3k 23:28.354